Wonen in Bornsche Maten

Het plangebied ligt in het zuidoosten van de gemeente Borne. Het wordt begrensd door de Rondweg (west), de gemeentegrens met Hengelo (oost en zuid) en het Park Oud Borne met doorkijk naar de wijk Stroom Esch (noord). Bornsche Maten is een nieuwe woonwijk waar ongeveer 2.300 woningen worden gebouwd.

Ontdek Bornsche Maten!

Dit is de jongste woonwijk van Borne opgebouwd uit zeven buurten met elk een eigen woonsfeer. Allen liggen rond het Bornsche Beekpark. Nieuw Borne, Oost Esch, Singelwonen en Tuinstad zijn grotendeels ontwikkeld. Momenteel worden er vooral woningen ontwikkeld en gebouwd in het plandeel Eschwonen. De verkoop van 22 woningen in nieuwbouwproject Hofstede is op 1 februari jongstleden gestart. Op 17 maart is de Esn’horst gestart met 38 nieuwe appartementen tussen Oud Borne en aan de rand van de Bornsche Maten. Een unieke locatie voor deze fraaie appartementen.

Het deelgebied Eschwonen maakt onderdeel uit van de Bornsche Maten. Maar ook de wijk zelf is goed voorzien van faciliteiten. Zo vind je een multifunctionele voorziening met daarin onder meer een sporthal, basisschool De Vonder en een kinderopvang. Daarbij zijn op loopafstand de Beekparkschool en nog een kinder- opvang locatie aanwezig.

Deel deze pagina: